☰ منو

سیستم های عایق صوت

اتاق های عایق صوت

اتاق عایق صوت

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی صدا خفه کن‌های صنعتی، اطاقک‌ها و اطاق‌های عایق صدا ، پوشش‌های عایق صوت تجهیزات صنعتی جهت کاهش آلودگی صوتی ماشین آلات صنعتی مختلف نظیر موتورها، کمپرسورها، دیزل ژنراتورها، بلوئرها، توربین‌ها و غیره دراندازه های مختلف توسط  این شرکت انجام می گیرد.