☰ منو

شیرهای چندراهه

معروف به سلوولو

این گروه تنها تولید کننده شیرهای نیمه اتوماتیک با مکنده داخلی مشهور به سلووالو، جهت مخازن سختی گیر و فیلتـــرهای شنی در  7  سایز مختلف ¾  و 1 و  ¼1 و  ½1 و 2 و  ½2  و  4 اینچ در خاور میــانه می باشد. این شیرها کارائی کاملاً یکسان خود را با مشابه خارجی( آکوماتیک آمریکا ) به اثبات رسانده است و هم اکنون تحت مارک SAICO ساخته شده و به صورت گسترده توزیع می شوند.

[